Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Fastighetsrättsliga frågor av betydande värde uppkommer ofta i såväl fastighetsaffärer som traditionella M&A-transaktioner. Våra klienter möter även fastighets- och hyresrättsliga frågor i sin löpande verksamhet. Våra jurister är vana att arbeta med helheten och hanterar såväl transaktionsfrågor som rena fastighetsrättsliga frågor.

Vi har omfattande erfarenhet av att biträda klienter i alla typer av fastighetsrättsliga frågor. Vid fastighetsaffärer samt M&A-transaktioner som innefattar fastigheter eller hyrda lokaler biträder vi våra klienter genom transaktionens alla faser. Kombinationen av våra juristers spetskompetens inom komplexa fastighetsrättsliga frågor med vår stora transaktionserfarenhet ligger till grund för vår högkvalitativa rådgivning.

Vidare besitter vi gedigen erfarenhet av att biträda fastighetsbolag vid kapitalmarknadsrättsliga ärenden, inom både debt och equity capital markets.

Våra jurister besitter även gedigen kunskap i rena fastighetsrättsliga frågor, som fastighetsbildning och nyttjanderätter, entreprenad och strukturfrågor samt joint ventures.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

 • Hyresrätt och andra nyttjanderätter
 • Fastighetstransaktioner
 • ECM och DCM för fastighetsbolag
 • Strukturfrågor
 • Due diligence
 • Finansieringsavtal
 • Pantavtal
 • Projektutveckling
 • Joint ventures
 • Fastighetsbildning
 • Entreprenadrätt