Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Karnov i samband med riktad nyemission och förvärvsfinansiering

Karnov Group AB (publ) offentliggjorde den 9 december 2021 att bolaget har lämnat ett bindande bud för att förvärva avknoppade verksamheter inom juridisk information från Thomson Reuters i Spanien samt Wolters Kluwer i Spanien och Frankrike. För att finansiera förvärven har Karnov ingått avtal om en brygglånefacilitet från Nordea. I syfte att kunna återbetala en del av brygglånefaciliteten har Karnov genomfört en nyemission av stamaktier om cirka 594 miljoner kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare.

Gernandt & Danielsson har biträtt Karnov i samband med ingåendet av brygglånefaciliteten och den riktade nyemissionen med ett team bestående av partners Gustav Skogö Nyvang, Björn Svensson (finansiering) och Sofie Viktorsson (finansiering), senior associate Daniel Sveen samt associates Josefine Jonsson Tepavac, Joel Ståhl och Alexander Thörnberg (finansiering).