Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Volati vid förvärvet av MAFI Group AB

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Volati har förvärvat samtliga aktier i MAFI Group AB – en global marknadsledande leverantör av infästningslösningar primärt för telekom och solpaneler. Bolaget finns förutom i Sverige även i USA, Kina och Kenya. MAFI omsätter cirka 325 MSEK per år.

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 med verksamhet i 18 länder, cirka 1 800 anställda och en årlig omsättning om drygt 6 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträder Volati med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associates Katarina Odelberg Folke och Pierre Olsson, associates Viktor Borg och Erik Källman samt i övrigt partner Andreas Holmqvist (arbetsrätt) senior associate Magdalena Jerner (immaterialrätt) och associates Victoria Limnefelt (dataskydd) och Anneli Westermann (arbetsrätt).