Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Inter Pipeline vid förvärvet av Vopak Sweden AB

Det kanadensiska bolaget Inter Pipeline Ltd har, genom sitt europeiska dotterbolag Inter Terminals Limited, förvärvat samtliga aktier i Vopak Sweden AB från det nederländska bolaget Koninklijke Vopak N.V.

Vopak Sweden AB (under namnändring till Inter Terminals Sweden AB) erbjuder lagringstjänster för petrokemiska produkter vid sina fyra terminaler i Göteborg, Malmö, Södertälje och Gävle. Köpeskillingen uppgår till cirka 865 miljoner kronor.

Inter Pipeline Ltd är ett ledande bolag inom petroleumtransport, petrokemisk lagring och naturasgasutvinning. Bolaget har sitt huvudkontor i Calgary och är noterat vid Torontobörsen.

Gernandt & Danielsson har biträtt Inter Pipeline med ett team bestående av Partners Anders Lundin och Andreas Holmqvist (arbetsrätt), Counsel Rolf Larsson (konkurrensrätt) och Joakim Brännström (miljörätt), Senior Associate Olle Asplund samt Associates Gabriel Zsiga, Philip Rämsell, Simon Söderholm (arbetsrätt), Fredrik Haräng och Karin Källström (miljörätt).