Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Evolution Gaming i samband med dess rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i NetEnt

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Evolution Gaming Group AB (publ) lämnade den 24 juni 2020 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i NetEnt AB (publ) att överlåta samtliga sina aktier i NetEnt i utbyte mot nya aktier i Evolution Gaming. Erbjudandet värderar NetEnt till cirka 19,6 miljarder kronor. Aktierna i Evolution Gaming och B-aktierna i NetEnt är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträder Evolution Gaming med ett team bestående av partners Fredrik Palm och Rolf Larsson (konkurrensrätt), senior associates Oscar Anderson, Daniel Sveen och Helena Selander (konkurrensrätt) samt associate Josefine Jonsson Tepavac.