Oscar Anderson

Partner

Oscar Anderson

Partner

Oscar har flerårig erfarenhet av kapitalanskaffningar, offentliga uppköpserbjudanden, företagsförvärv, börsintroduktioner och andra former av privata och publika transaktioner. Tyngdpunkten i Oscars erfarenhet ligger inom teknik- och mjukvarusektorn, men han biträder klienter i flera olika branscher. Därutöver biträder Oscar även klienter med löpande rådgivning avseende kommersiella avtal, aktiemarknads- och aktiebolagsrätt samt till private equity klienter.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället

Rankning