Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Trophi i samband med rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Tre Kronor

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Trophi Fastighets AB (publ) lämnade den 4 maj 2021 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Tre Kronor Property Investment AB (publ). Erbjudandet värderar Tre Kronor till cirka 1 645 miljoner kronor.

Trophi ägs av Tredje AP-fonden och är Nordens största fastighetsägare av dagligvarubutiker. Tre Kronor är ett fastighetsbolag som fokuserar på fastigheter med hög andel livsmedel och samhällsservice i Norden. Aktierna i Tre Kronor är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Gernandt & Danielsson biträder Trophi med ett team bestående av partners Fredrik Palm och Sofie Viktorsson (finansiering), senior associate Daniel Sveen och associate Andreas Lexhag.