Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget (publ):s emission av primärkapitalinstrument (additional tier 1-obligationer)

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget (publ) (”Nordiska”) vid bolagets emission av eviga primärkapitalinstrument (additional tier 1-obligationer) till ett sammanlagt belopp om 100 miljoner kronor. Nettolikviden kommer användas för allmänna bolagsändamål. Nordiska avser att ansöka om upptagande av de nya primärkapitalinstrumenten på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Nordiska är en nischbank som erbjuder sparande till marknadsledande räntor och lån för att möjliggöra sina kunders affärer. Samtidigt erbjuder Nordiska sina partners möjligheter att skapa finansiella erbjudanden gentemot sina kunder med hjälp av molnbaserade tjänster och APIer. Nordiska är verksamma i Sverige, Tyskland och Finland.

Gernandt & Danielsson har biträtt Nordiska och dess finansiella rådgivare Arctic Securities AS, filial Sverige med ett team bestående av partners Mikael Borg och Sofie Viktorsson, senior associate Mikael Bolling och associate Jakob Forsell.