Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder SIBA Invest vid försäljning av NetOnNet till Komplett

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

SIBA Invest Aktiebolag har ingått avtal om att sälja samtliga aktier i NetOnNet AB till Komplett ASA. Som vederlag för aktierna i NetOnNet kommer SIBA Invest att erhålla 1 500 miljoner NOK kontant och 35 242 424 nyemitterade aktier i Komplett. Baserat på stängningskursen för Kompletts aktie på Oslo Börs den 8 februari 2022 uppgår det totala värdet av köpeskillingen till 3 706 miljoner NOK.

Fullföljandet av transaktionen är villkorat av vissa godkännanden vid en bolagsstämma i Komplett och tillstånd från konkurrensmyndigheterna i Sverige och Norge.

Gernandt & Danielsson biträder SIBA Invest med ett team huvudsakligen bestående av partner Fredrik Palm, senior associates Daniel Sveen och Simona Stenborg samt associate Matteus Özer.