Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid Humble Groups emission av ytterligare obligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder vid Humble Group AB (publ):s (”Humble Group”) emission av ytterligare obligationer om 250 miljoner kronor, som emitteras inom ett befintligt ramverk om totalt 1 500 miljoner kronor. Humble Group har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq First North Bond Market.

Gernandt & Danielsson biträder Humble Group med ett team bestående av partner Mikael Borg, counsel Adrian Della Morte Pålstam och associates Jonathan Antonsson och Matilda Ellman.