Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Genova Property Group AB (publ) vid upptagande av bankfinansiering

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt Genova Property Group AB (publ) (”Genova”) vid upptagande av ny bankfinansiering med Swedbank AB (publ) om totalt 3 200 miljoner kronor, varav 350 miljoner kronor utgörs av en revolverande kreditfacilitet.

Genova är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 8,0 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 276 000 kvm samt innehade 7 000 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt Genova med ett team bestående av partners Mikael Borg och Sofie Viktorsson samt senior associate Simon Wetterholm och associate Matilda Ellman.