Gernandt & Danielsson medförfattare till Chambers Data Protection & Privacy Global Practice Guide 2024

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Chambers Data Protection & Privacy Guide innehåller de senaste juridiska uppdateringarna kring bl.a. onlinemarknadsföring, arbetsgivares behandling av personuppgifter, behandling av data för nationella säkerhetsändamål, internationell dataöverföring, datalokaliseringskrav och nya utmaningar i förhållande till digital och teknisk utveckling. Guiden innehåller bidrag från 34 jurisdiktioner.

Partner Niclas Rockborn och senior associate Astrid Svensson är författare till det svenska avsnittet av ”Trends and Developments”, som bl.a. behandlar generella trender, cybersäkerhet ur ett dataskyddsperspektiv, AI och personuppgifter kopplade till fällande domar i brottmål samt lagöverträdelser som innefattar brott.

Guiden finns tillgänglig här.