Rekonstruktion och insolvens

Rekonstruktion och insolvens

I rekonstruktionssituationer finns det många intressenter. För att hitta en lösning som samtliga parter kan acceptera krävs en juridisk rådgivare som kan erbjuda strategisk rådgivning och kreativa lösningar. Vi biträder alla typer av intressenter i olika rekonstruk­tions­situationer, från bolag med finansiella svårigheter till stora borgenärer.

Våra jurister har en framträdande position på rekonstruktions­marknaden generellt och är marknadsledande på debt capital markets-rekonstruk­tioner. Vi har agerat rådgivare i flera av nordens största rekonstruk­tioner och vår omfattande erfarenhet speglas regelbundet i oberoende rankningar.

Vi ger löpande rådgivning till klienter som riskerar att hamna i en insolvens­situation. Vår bredd inom transaktioner skapar möjligheten för våra jurister att vara lösningsorienterade och hitta vägar som gör fler intressenter nöjda än i de fall som bolaget tvingas i konkurs. Vi ger även förberedande rådgivning till våra klienter inför ett företagsrekonstruktions eller konkurs­förfarande samt arbetar nära rekonstruktörer och konkursförvaltare.

Vidare biträder vi avtalsmotparter till bolag som är på väg in i en rekonstruk­tions­situation att hantera de risker som situationen innebär. Om ett konkursförfarande redan inletts biträder vi borgenären mot konkursförvaltaren.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

  • Omstrukturering av skuld och eget kapital
  • Nödfinansiering
  • Forcerade förvärv och försäljningar (distressed deals)
  • Förebyggande och förberedande åtgärder inför en eventuell företagsrekonstruktion eller konkurs
  • Ansökningar och bevakningar avseende konkurs eller företagsrekonstruktion
  • Tillvaratagande av borgenärers och ägares intressen i konkurs och företagsrekonstruktion
  • Tvister (exempelvis återvinning i konkurs)
  • Frågor kring förmånsrätt, säkerheter, moratorium, personligt ansvar för aktieägare och bolagets företrädare, m.m.
  • Gränsöverskridande insolvensförfaranden