Nyhet

Niclas Rockborn medförfattare till Chambers Fintech Guide 2024

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Chambers Fintech Guide 2024 kombinerar rättsliga och regulatoriska perspektiv med praktiska iakttagelser om marknadstrender inom Fintech. Guiden innehåller bidrag från 50 jurisdiktioner och inkluderar uppdateringar kring bl.a. regulatoriska sandlådor; robotrådgivare; långivare på internet; betaltjänstleverantörer; marknadsplatser, börser och handelsplattformar; högfrekvens- och algoritmhandel; finansiella analysplattformar; insurtech; regtech; blockchain; icke-fungibla tokens (NFT:s); open banking; och bedrägerier.

Partner Niclas Rockborn är författare till avsnittet “Trends & Development “ för Sverige, som bl.a. behandlar AI-utvecklingen inom Fintech-branschen, neobanker och risken för penningtvätt, användningen av AI för att bekämpa finansiell brottslighet, aktuella policy-initiativ från Swedish FinTech Association (SweFinTech), och Fintech aktörers svårigheter att få tillgång till vissa banktjänster.

För vidare läsning finns Niclas Rockborns bidrag under ”Trends & Developmenthär.