Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Murgröna Holding AB (publ) och ICA handlarnas Förbund i samband med ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA Gruppen AB (publ)

Den 10 november 2021 offentliggjorde ICA-handlarnas Förbund och AMF Pensionsförsäkring AB, genom Murgröna Holding AB (publ) (”Budbolaget”), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i ICA Gruppen AB (publ) (”ICA Gruppen”) för 534 kronor kontant per aktie. Erbjudandet innebär att aktierna i ICA Gruppen värderas till totalt cirka 107,4 miljarder kronor. Aktierna i ICA Gruppen är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

ICA-handlarnas Förbund är en ideell förening och medlemsorganisation för ICA handlare i Sverige med uppgift att stärka enskilda ICA-handlares möjligheter att äga och driva sina butiker med lönsamhet, konkurrenskraft och högt kundförtroende. ICA-handlarnas Förbund är ICA Gruppens största aktieägare med ett innehav om cirka 54 procent av samtliga aktier och röster i ICA Gruppen.

ICA Gruppen är ett detaljhandelsföretag som är verksamt inom en rad vardagsnära områden, såsom dagligvaror, apotek, bank och försäkring. Kärnan i verksamheten är dagligvaruhandel, där navet utgörs av de cirka 1 550 dagligvarubutikerna i Sverige, Estland, Lettland och Litauen.

Gernandt & Danielsson biträder Budbolaget och ICA-handlarnas Förbund med ett team som letts av partners Manfred Löfvenhaft, Mikael Borg och Caroline Jägenstedt Wikman samt i övrigt bestått av senior associate Oscar Anderson, associates Simona Stenborg, Josefine Jonsson Tepavac och Emelie Ögren, senior associate Mikael Bolling (finansiering) och associate Alexander Thörnberg (finansiering), samt partner Niclas Rockborn (finansiell reglering) och counsel Björn Hård af Segerstad (finansiell reglering) och associate Dena Dervanović (dataskydd).