Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Rusta i samband med börsnoteringen på Nasdaq Stockholm

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt Rusta AB (publ) vid börsnoteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Aktierna togs upp till handel på Nasdaq Stockholm den 19 oktober 2023. I samband med noteringen erbjöds allmänheten i Sverige och vissa institutionella investerare att förvärva befintliga aktier i Rusta till ett värde om cirka 2,0 miljarder kronor (exklusive övertilldelningsoptionen). Priset per aktie i erbjudandet var 45 kronor, motsvarande en värdering om cirka 6,8 miljarder kronor.

Gernandt & Danielssons team leddes av partner Carl Westerberg tillsammans med associates Josefine Jonsson Tepavac, Viktor Borg och Christoffer Nilmén.