Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Neqst i samband med dess avyttring av Keeparo

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder Neqst D4 AB (”Neqst”) i samband med att Neqst, tillsammans med andra säljare, avyttrat samtliga aktier i KSMG Media Group Holding AB inklusive helägda dotterbolag, däribland det rörelsedrivande bolaget Keeparo AB, (”Keeparo”) till DTX Group. Keeparo är en employer branding-byrå baserad i Stockholm som tillhandahåller sina tjänster inom bl.a. marknadsföring för rekrytering och relaterade tjänster till kunder inom olika sektorer över hela världen.

Gernandt & Danielsson har biträtt Neqst med ett team bestående av partner Carl Westerberg samt associates Viktor Borg och Holly Karlander.