Nyhet ,  Artikel

Hur navigerar moderna företag säkert och effektivt mellan flera specialregelverk?

Företagens juridiska frågeställningar tangerar allt oftare flera rättsliga områden, och rättsliga områden tangerar allt oftare varandra. Ta till exempel ESG-området, där regelutvecklingen sker mycket snabbt. ESG aktualiserar ofta frågor kopplat till flera rättsområden parallellt och kräver avvägningar mellan regelverkens krav. Arbetsrättsliga krav på miljö och jämställdhet uppkommer parallellt med marknadsrättsliga frågeställningar kring greenwashing. Hållbara investeringar och krav på att beakta ESG inom lämplighetsbedömningar är problemfrågor som de finansiella företagen därtill ställs inför. Den alltmer omfattande regelmassan har ökat betydelsen av att snabbt kunna orientera sig bland nya spelregler, men även att kunna tänka nytt, kreativt och lösningsorienterat.

Niclas Rockborn, Foad Hoseinian och Sofie Hallén har skrivit artikeln ”Hur navigerar moderna företag säkert och effektivt mellan flera specialregelverk?” i Compliance Nytt. Läs artikeln i sin helhet här.