Foad Hoseinian

Partner

Foad Hoseinian

Partner

Foad leder verksamhetsgruppen EU, konkurrensrätt och UDI och har mer än 15 års erfarenhet av att biträda klienter i förvärvskontroller och regulatoriska ärenden i Bryssel och London. Han bistår klienter i samband med förvärvsförhandlingar och inför tillsynsmyndigheter med strategisk rådgivning inom alla aspekter av marknadsreglerande lagstiftning, inkluderande förvärvskontroll (merger control), antitrust, digital reglering, förordningen om utländska subventioner (FSR) och utländska direktinvesteringar (UDI).

Med sin omfattande erfarenhet biträder Foad klienter i komplexa ärenden världen över, från strategiska fas-2-förvärv- och UDI-utredningar till private equity-drivna bolt-ons och utredningar gällande missbruk av dominerande ställning och karteller.

Inom UDI-reglering är Foad erkänd som en av Sveriges ledande experter, med djup insyn och erfarenhet av samröre med ISP tillsammans med mångårig internationell erfarenhet av UDI-anmälningar i andra jurisdiktioner.

Genom sitt arbete vid EU-domstolen tidigare i sin karriär har Foad unik erfarenhet av EU-processföring och har därefter framgångsrikt företrätt klienter inför domstolen.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället

Ranking