Foad Hoseinian

Partner

Foad Hoseinian

Partner

Foad är partner vid Gernandt & Danielsson sedan 2022 och leder gruppen för EU och konkurrensrätt. Han har unik erfarenhet av att biträda klienter i komplicerade konkurrensrättsliga ärenden världen över, innefattande bl.a. strategiska förvärv i fas-2 utredningar, private equity-drivna bolt-ons, globala komplexa utredningar gällande missbruk av dominerande ställning och karteller, statsstöd och allmän EU-rätt. Hans expertis innefattar också processföring vid EU:s domstolar i Luxemburg och internationella skiljeförfaranden.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället

Ranking