Nyhet

Partner Mikael Borg medförfattare till ”Regelfrågor på den svenska företagsobligationsmarknaden”

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Stockholm Centre for Commercial Law har under 2023 genomfört ett omfattande forskningsprojekt vid Stockholms universitet avseende den svenska företagsobligationsmarknaden och därmed sammanhängande regelfrågor och tillämpningsproblem. Projektet har resulterat i den nyligen utgivna boken ”Regelfrågor på den svenska företagsobligationsmarknaden”, där partner Mikael Borg skrivit avsnittet ”Några observationer från en rådgivare”.

Totalt 29 författare bestående av forskare och praktiker har bidragit till boken, som kombinerar vetenskapliga och praktiska perspektiv på de utmaningar som marknaden och dess aktörer står inför, med syftet att bidra till förståelsen för marknadens funktion och betydelse, samt dess fortsatt starka utveckling.

Ytterligare information om boken finns här.