Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Legacy Capital och IR Holding Bidco vid offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IRRAS

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Ett budgivarkonsortium bestående av bland annat Legacy Capital lämnade genom IR Holding Bidco Inc. den 30 juni 2023 ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i IRRAS AB (publ). Aktierna i IRRAS är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträder Legacy Capital och IR Holding Bidco med ett team bestående av partner Carl Westerberg, senior associate Daniel Sveen och associate Theodor Mendel.