Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Smartbox Group vid dess förvärv av Live it Group

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt Smartbox Group Limited i samband med dess förvärv av samtliga aktier i Live it Group AB. Live it grundades 2005 och är marknadsledande inom upplevelsepresenter i Sverige.

Smartbox säljer upplevelsepresenter i elva europeiska länder och genererar en årlig affärsvolym på cirka 500 miljoner euro.

Gernandt & Danielsson biträder Smartbox Group Limited med ett team bestående av partner Corinne Ekman, senior associate Pierre Olsson, associates Björn Andersson och Samuel Gilljam samt i övrigt partner Andreas Holmqvist (arbetsrätt), counsel Björn Hård af Segerstad (regulatory), senior associates Dena Dervanović Persson (IT och dataskydd), Magdalena Jerner (immaterialrätt) och Robin Skoglund (fastighetsrätt) samt associates Viktor Borg (konkurrensrätt) och Anna Jarl (arbetsrätt).