Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) vid dess investering i Northvolt

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

CPP Investments har investerat i konvertibla skuldebrev utgivna av Northvolt i samband med Northvolts kapitalanskaffning uppgående till 1,2 miljarder USD.

Northvolt är en premiumleverantör av hållbara, högkvalitativa battericeller och system. CPP Investments är en professionell investeringsorganisation som förvaltar CPP Fonden för mer än 21 miljoner bidragsgivare och förmånstagare inom den Kanadensiska pensionsplanen.

G&D har biträtt CPP Investments med ett team bestående av partner Carl Westerberg, senior associate Christopher Escalante samt associates Philip Börnå och Samuel Gilljam.