Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt vid ADDvises emission av företagsobligationer och interna omstrukturering

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt vid ADDvise Group AB:s (publ) (”ADDvise”) emission av obligationer om 1 miljard kronor och bolagets interna omstrukturering som genomfördes i samband med obligationsemissionen. ADDvise kommer ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Gernandt & Danielsson har även biträtt vid ADDvises förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024.

ADDvise är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernens dotterbolag fördelas på två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt och koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt.

Gernandt & Danielsson har biträtt ADDvise med ett team bestående av partner Mikael Borg samt associates Mathilda Wallén, Jakob Forsell och Gustav Ericsson.