Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt vid NP3 Fastigheters emission av gröna obligationer och återköpserbjudande under utestående obligationslån

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) (”NP3”) emission av gröna obligationer om totalt 400 miljoner kronor under NP3:s befintliga high yield MTN-program med ett totalt rambelopp om 5 miljarder kronor. NP3 kommer ansöka om upptagande till handel av de gröna obligationerna på företagsobligationslistan för hållbara obligationer vid Nasdaq Stockholm. Gernandt & Danielsson har även biträtt vid NP3:s återköpserbjudande till obligationsinnehavare av utestående obligationer 2020/2024 och obligationer 2021/2024.

Gernandt & Danielsson biträdde NP3 med ett team bestående av partner Mikael Borg och senior associate Simon Wetterholm.