Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt vid ADDvise:s emission av företagsobligationer och partiella återköp av befintliga obligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt vid ADDvise Group AB:s (publ) (”ADDvise”) emission av företagsobligationer om 60 miljoner dollar samt vid det partiella återköpet av ADDvise:s utestående obligationer av serie 2023/2026 som genomfördes i samband därmed. Obligationerna är upptagna till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar ADDvise högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 2 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Gernandt & Danielsson har biträtt ADDvise med ett team bestående av partner Mikael Borg och senior associate Jakob Forsell samt associates Mathilda Wallén och Einar Brunsberg.