Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt vid Heart BidCo:s emission av företagsobligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt vid Heart BidCo AB:s (publ) (”Bolaget”), moderbolaget i en koncern bestående av Hemfrid och andra aktörer inom hemmatjänst-sektorn i Sverige, emission av företagsobligationer om 900 miljoner kronor. Pareto Securities ("Pareto") har agerat finansiell rådgivare åt Bolaget.

Gernandt & Danielsson agerade rådgivare åt Pareto med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associate Jakob Forsell och associates Erik Schwartz och Jacob Linder.