Martin Bengtsson

Senior Associate

Martin Bengtsson

Senior Associate

Kontaktuppgifter

Martin arbetar med tvistlösning. Han företräder klienter i såväl nationella som internationella skiljeförfaranden, tvister i allmän domstol och tvister i förvaltningsdomstol. Martin har erfarenhet av förmögenhetsrättsliga tvister inom ett brett spektrum av branscher och av regulatoriska tvister med olika myndigheter.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället