Uppdrag

Gernandt & Danielsson har framgångsrikt biträtt Svea Bank mot Konsumentombudsmannen i Högsta domstolen i mål rörande förbud mot förseningsavgifter

Konsumentombudsmannen inledde under år 2020 ett mål mot Svea Ekonomi AB, numera Svea Bank AB, för att förbjuda förseningsavgifter i konsumentkreditavtal. I målet gjorde Konsumentombudsmannen gällande att förseningsavgifter var otillåtna enligt lag om ersättning för inkassokostnader m.m. Eftersom förseningsavgifter har tillämpats av branschen under en lång tid var frågan av stor principiell betydelse. Frågans principiella betydelse framgår även av det faktum att branschorganisationer valt att engagera sig i målet.

Konsumentombudsmannens talan bifölls av Patent- och marknadsdomstolen samt Patent- och marknadsöverdomstolen. Högsta domstolen kom dock till motsatt bedömning i dom som meddelades den 14 februari 2024 (Mål: T 3408-23 ”Förseningsavgiften”). I domen konstaterar Högsta domstolen att förseningsavgifter inte är otillåtna enligt lag om ersättning för inkassokostnader. Då Konsumentombudsmannen i målet även gör gällande en andrahandsgrund som inte prövats av underinstanserna undanröjer Högsta domstolen Patent- och marknadsöverdomstolens dom och visar målet dit för fortsatt handläggning.

Gernandt & Danielssons team har bestått av Partners Niclas Rockborn och Daniel Waerme samt Senior Associate Martin Bengtsson. Domen finns att tillgå via följande länk: Högsta domstolens mål T 3408-23 ”Förseningsavgiften”.