Nyhet

Gernandt & Danielssons partners Niclas Rockborn och Pär Johansson, senior associates Daniel Sveen och Arijan Kan samt associate Erik Schwartz har medförfattat ett bidrag till Chambers Private Equity 2023

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Chambers Private Equity 2023 Guide (Chambers Private Equity 2023) kombinerar rättsliga och regulatoriska perspektiv med praktiska iakttagelser om marknadstrender inom private equity. Publikationen innefattar bidrag från 37 jurisdiktioner och behandlar en bredd av ämnen med relevans för private equity-transaktioner, såsom strukturering av transaktioner, förvärvsdokumentation, transaktionsfinansiering, offentliga uppköpserbjudanden, incitamentsprogram och fondregulatoriska frågor. Partners Niclas Rockborn och Pär Johansson, senior associates Daniel Sveen och Arijan Kan samt associate Erik Schwartz, verksamma med fokus inom Gernandt & Danielssons verksamhetsområden corporate/capital markets och specialist och finansiella tjänster, är författare av bidraget till publikationen vad avser Sverige. För vidare läsning är bidraget till Chambers Private Equity 2023 publicerat här.