Nyhet

Partner Fredrik Palm utsedd till ledamot i Aktiemarknadsnämnden

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett en ny ordförande och fyra nya ledamöter i Aktiemarknadsnämnden. Partner Fredrik Palm är en av de nya ledamöterna som tillträder den 1 januari 2024.

Fredrik har varit partner vid Gernandt & Danielsson sedan 2007 och är Co-head för byråns verksamhetsgrupp Corporate/Capital markets. Han har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med privat och publik M&A, equity capital markets samt private / venture capital-investeringar och avyttringar inom en mängd olika branscher. Fredrik har även lång erfarenhet av löpande rådgivning till börsnoterade och andra bolag i alltifrån aktiemarknadsrättsliga och bolagsrättsliga frågor till kommersiella avtal samt av att leda internationella transaktioner i flera jurisdiktioner.

Läs Aktiemarknadsnämndens pressmeddelande här.