Nyhet

Caroline Gulliksson Dock utsedd till ledamot av ICC:s globala kommission för skiljeförfarande och ADR

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Counsel Caroline Gulliksson Dock har blivit utsedd till ledamot av ICC:s globala policy kommission för skiljeförfarande och ADR, Commission on Arbitration and ADR. Mandatperioden löper från 1 juli 2024 till och med juni 2027.

Commission on Arbitration and ADR är ICC:s tankesmedja inom tvistlösning. Kommissionen ansvarar bl.a. för att utveckla och säkerställa att ICC:s olika regelverk och vägledningar för skiljedom och tvistlösning är uppdaterade och ligger i linje med branschens utveckling.