Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid Stockwik Förvaltning AB:s (publ) emission av företagsobligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder vid Stockwik Förvaltning AB:s (publ) ("Bolaget") emission av företagsobligationer till ett initialt värde om 300 miljoner kronor inom ett rambelopp om 450 miljoner kronor med en löptid på 3 år. Emissionslikviden kommer att användas för att refinansiera existerande förvärvsfaciliteter, finansiera kontantdelen av köpeskillingen för förvärvet av RUN Communications AB samt för att finansiera generella bolagsändamål. Bolaget avser att ansöka om upptagande av obligationerna till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Bolaget ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag och erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Bolaget investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap.

Gernandt & Danielsson har biträtt Bolaget med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Counsel Adrian Della Morte Pålstam och Associate Jakob Forsell.