Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid LR Global Holding GmbH:s emission av företagsobligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder vid LR Global Holding GmbH:s emission av företagsobligationer till ett värde om 125 miljoner euro med en löptid på 4 år. Emissionslikviden kommer att användas för att refinansiera existerande skuld. Bolaget avser att ansöka om notering av obligationerna på Frankfurt Stock Exchange Open Market samt, inom ett år från emissionsdagen, ansöka om upptagande av obligationerna till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

LR Global Holding GmbH är ett av Europas ledande direktförsäljningsföretag. Bolagets produkter är huvudsakligen fokuserade kring hälsa och kosttillskott samt hår- och hudvård.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Counsel Adrian Della Morte Pålstam, Senior Associate Pierre Olsson och Associate Jakob Forsell.