Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder KRUK S.A. vid dess emission av obligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder KRUK S.A. (”KRUK”) vid dess emission av obligationer om 150 miljoner euro som emitteras inom ett ramverk om totalt 350 miljoner euro.

KRUK är moderbolag i en internationell koncern vars huvudsakliga verksamhet består i förvaltning av skuldportföljer som förvärvats från bland annat banker i Polen, Rumänien, Italien, Spanien, Tjeckien och Slovakien. KRUK är ett noterat bolag med aktier noterade på Warszawabörsen.

Gernandt & Danielsson biträder KRUK med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associate Simon Wetterholm och associate Jonathan Antonsson. Arctic Securities och DNB Markets agerar finansiella rådgivare till KRUK i samband med transaktionen.