Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Seafire AB (publ) i samband med dess ingående av ett kreditfacilitetsavtal

Gernandt & Danielsson har biträtt Seafire AB (publ) i samband med ingåendet av ett kreditfacilitetsavtal om 350 miljoner kronor. Syftet med kreditfacilitetsavtalet är att refinansiera Seafires utestående seniora säkerställda obligationer.

Seafire är en företagsgrupp grundad 2016 med syfte att skapa tillväxt genom förvärv av lönsamma bolag och utveckla bolagen genom aktivt och långsiktigt ägande.

Gernandt & Danielsson har biträtt Seafire med ett team bestående av partners Mikael Borg och Sofie Viktorsson samt associates Jakob Forsell och Jonathan Antonsson.