Nyhet ,  Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Titania vid dess emission av hållbara obligationer om 525 miljoner kronor

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder Titania Holding AB (publ) (“Titania") i samband med dess emission av hållbara företagsobligationer om 525 miljoner kronor. Titania kommer ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Gernandt & Danielsson biträder även vid inlösen av Titanias utestående företagsobligationer 2021/2024.

Gernandt & Danielsson biträder Titania med ett team bestående av partners Mikael Borg och Mikael Bolling samt associates Jonathan Antonsson och Erik Karlsson. Därutöver har Arctic Securities, Danske Bank och Swedbank agerat finansiella rådgivare åt Titania.