Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Fasadgruppen Group AB (publ) vid ingåendet av ett kreditfacilitetsavtal om SEK 2,7 miljarder med Nordea, SEB och Svensk Exportkredit

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt Fasadgruppen Group AB (publ) vid dess ingående av ett kreditfacilitetsavtal om SEK 2,7 miljarder inom ramen för en club deal med Nordea, SEB och Svensk Exportkredit som långivare och som refinansierar Fasadgruppens tidigare lånefaciliteter och ökar koncernens totala tillgängliga lånefaciliteter med cirka SEK 600 miljoner. Kreditfacilitetsavtalet består av kreditfaciliteter om totalt SEK 2,7 miljarder uppdelade på en revolverande kreditfacilitet om SEK 1,6 miljarder och två lånefaciliteter om totalt SEK 1,1 miljarder.

Fasadgruppen är Nordens största helhetsleverantör för fastighetens yttre skal och erbjudandet består i energieffektiva och hållbara tjänster, såsom fasader, fönster, balkonger och tak, till den nordiska marknaden. Bolagets huvudsakliga kunder inbegriper fastighetsägare, byggbolag, fastighetsförvaltare, konsulter, bostadsrättsföreningar, stat, kommun och landsting.

Gernandt & Danielsson biträdde Fasadgruppen Group AB (publ) med ett team bestående partner Sofie Viktorsson och senior associate Simon Wetterholm.