Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Lyvia vid ingåendet av ett kreditfacilitetsavtal om 1,466 miljarder kronor med Danske Bank och DNB

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt Lyvia Group Holding AB ("Lyvia") vid ingåendet av ett kreditfacilitetsavtal om 1,466 miljarder kronor inom ramen för en club deal med Danske Bank och DNB som långivare och som refinansierar befintliga obligationer och lånefaciliteter inom Lyviakoncernen. Kreditfacilitetsavtalet består av kreditfaciliteter om totalt 1,466 miljarder kronor uppdelade på en revolverande kreditfacilitet om 346 miljoner kronor och en lånefacilitet om 1,120 miljarder kronor.

Gernandt & Danielsson biträdde Lyvia med ett team bestående av partner Mikael Borg och Mikael Bolling, samt associates Jonathan Antonsson och Erik Karlsson.