Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt vid Storskogens emission av företagsobligationer samt återköpserbjudande och förtida inlösen avseende utestående obligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt vid Storskogen Group AB:s (publ) (”Storskogen”) emission av obligationer om 2 miljarder kronor. Storskogen kommer ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Gernandt & Danielsson har även biträtt vid Storskogens återköpserbjudande och förtida inlösen avseende utestående obligationer 2021/2024.

Storskogen är en internationell företagsgrupp inom Handel, Industri och Tjänster. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har över 12 900 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 36,5 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt Storskogen med ett team bestående av partners Mikael Borg och Sofie Viktorsson samt associates Jonathan Antonsson, Mathilda Wallén och Einar Brunsberg.