Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid Fortaco Groups emission av efterföljande obligationer om 25 miljoner euro

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt vid Fortaco Group Holdco Oyj:s (”Fortaco Group”) emission av efterföljande obligationer om totalt 25 miljoner euro under Fortaco Groups befintliga obligationslån. Likviden från obligationsemissionen ska användas för finansiering av allmänna bolagsändamål (inklusive förvärv och kapitalutgifter). Fortaco Group kommer ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Helsinkis lista för företagsobligationer.

Gernandt & Danielssons team bestod av Partner Mikael Borg, Senior Associate Jakob Forsell samt Associate Erik Schwartz. Pareto Securities har agerat finansiell rådgivare åt Fortaco Group.