Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt vid Axentias emission av företagsobligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt vid Axentia Group AB:s (publ) ("Axentia”) emission av företagsobligationer om 65 miljoner euro. Axentia kommer ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Carnegie Investment Bank (”Carnegie”) har agerat finansiell rådgivare åt Axentia.

Axentia är en utvecklare av informationssystem för kollektivtrafiken.

Gernandt & Danielsson agerade rådgivare åt Carnegie med ett team bestående av partners Mikael Borg och Mikael Bolling, senior associate Jakob Forsell och associates Erik Schwartz och Jacob Linder.