Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Asahi Kasei vid offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och innehavarna av amerikanska depåbevis i Calliditas

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Den 28 maj 2024 lämnade Asahi Kasei Corporation ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna och innehavarna av amerikanska depåbevis i Calliditas Therapeutics AB (publ). Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier och amerikanska depåbevis i Calliditas till 11 164 miljoner kronor. Aktierna i Calliditas är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm och de amerikanska depåbevisen i Calliditas är upptagna till handel på Nasdaq Global Select Market.

Gernandt & Danielsson biträder Asahi Kasei med ett team lett av partner Fredrik Palm, senior associates Daniel Sveen och Simona Stenborg samt associates Siri Telmen och Jacob Linder, huvudsakligen biträdda av partners Niclas Rockborn, Andreas Holmqvist och Foad Hoseinian, counsel Erika Olofsson, senior associates Arijan Kan och Astrid Svensson samt associates Sofie Hallén, Sofia Hagelqvist och Edvin Andersson.