Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt vid Idun Industriers emission av företagsobligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt vid Idun Industrier AB:s (publ) emission av obligationer om 220 miljoner kronor inom en ram om 500 miljoner kronor. Emissionslikviden ska användas för att återbetala tidigare utgivna obligationer samt för allmänna företagsändamål. Idun avser att notera obligationerna på Nasdaq First North.

Idun är en privatägd bolagsgrupp som tillsammans med ledningen i respektive gruppbolag långsiktigt utvecklar industri- och tjänsteföretag. Bolagsgruppen investerar i små och medelstora kvalitetsbolag med bas i Sverige men med verksamhet även internationellt.

Gernandt & Danielsson har biträtt Idun med ett team bestående av partner Mikael Borg, counsel Adrian Della Morte Pålstam och associate Gustaf Hellberg.