Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Humble Group vid dess private placement om 875 miljoner kronor och dess ingående av låneåtaganden för en ny bankfinansiering om 1 650 miljoner kronor

Gernandt & Danielsson biträder Humble Group AB (publ) vid dess private placement av aktier i bolaget genom en riktad nyemission om 875 miljoner kronor och dess ingående av låneåtaganden för ett nytt kreditfacilitetsavtal om 1 650 miljoner kronor med en möjlighet att utöka lånebeloppet med 300 miljoner kronor. Aktierna i den riktade nyemissionen tecknades av svenska och internationella institutionella investerare.

Humble Group AB (publ) är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan.

Gernandt & Danielsson biträder Humble Group AB (publ) med ett team bestående av partners Mikael Borg, Oscar Anderson och Mikael Bolling, senior associates Christopher Escalante och Kajsa Sundklev samt associates Jonathan Antonsson, Gustaf Hellberg och Samuel Gilljam.