Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Öhman vid dess investering i Lannebo Fonder

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder Öhmankoncernen ("Öhman") vid dess investering i Lannebo Fonder. Efter transaktionen blir Öhman huvudägare i Lannebo Fonder samtidigt som Lannebo Fonders grundare och anställda kvarstår som delägare. Transaktionen är villkorad av godkännande från Finansinspektionen och Konkurrensverket.

Gernandt & Danielsson biträder Öhman med ett team bestående av partner Carl Westerberg, senior associate Christopher Escalante samt associates Joel Ståhl, Sofia Hagelqvist och Sanna Pettersson, huvudsakligen biträdda av partners Niclas Rockborn (finansiell reglering), Andreas Holmqvist (arbetsrätt) och Foad Hoseinian (konkurrensrätt), senior associates Rikard Sundstedt (finansiell reglering) och Magdalena Jerner (immaterialrätt) samt associates Sofie Hallén (konkurrensrätt) Anna Jarl (arbetsrätt) och Sebastian Kjellkvist (finansiell reglering).