Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Svenska Nyttobostäder i samband med en omstrukturering av kapitalstrukturen

Gernandt & Danielsson har biträtt Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Svenska Nyttobostäder”) i samband med en omstrukturering av kapitalstrukturen genom (i) ett utbyteserbjudande till preferensaktieägarna att byta ut sina preferensaktier mot stamaktier (”Utbyteserbjudandet”), (ii) omförhandling och ingående av ändringsavtal till vissa fastighetsförvärvsavtal (”Ändringsavtalen”) och (iii) en riktad emission av stamaktier till säljarna enligt Ändringsavtalen, till ett totalt transaktionsvärde om cirka 2,9 miljarder kronor.

Utbyteserbjudandet genomfördes i form av ett samtidigt inlösen- och nyemissionsförfarande, genom vilket preferensaktieägarna erbjöds att lösa in sina preferensaktier mot betalning i form av en inlösenfordran som endast kunde användas som betalning vid teckning av nya stamaktier i en kvittningsemission som riktades till de preferensaktieägare som valde att delta i Utbyteserbjudandet. Ändringsavtalen innebar bland annat en tidigareläggning av slutförandet av vissa fastighetsförvärv och en partiell förskottsbetalning i form av stamaktier för vissa andra fastighetsförvärv.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar fastigheter med nyproducerade lägenheter i Stockholm och har sina aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Gernandt & Danielsson har biträtt Svenska Nyttobostäder med ett team huvudsakligen bestående av partners Mikael Borg, Caroline Jägenstedt Wikman, Gustav Skogö Nyvang och Mikael Bolling, senior associate Fredrik Haräng samt associates Filip Persson, Josefine Jonsson Tepavac, Viktor Borg, Philip Börnå, Robin Skoglund och Gustav Ericsson.