Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt vid Vestums emission och återköp av företagsobligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt vid Vestum AB:s (publ) (”Vestum”) emission av obligationer om 600 miljoner kronor i ny serie 2023/2026. Vestum kommer ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Gernandt & Danielsson har även biträtt vid Vestums återköpserbjudande avseende obligationsserie 2021/2024, till vilket likviden från de nyemitterade obligationerna har använts.

Vestum är en industrikoncern som levererar specialiserade tjänster och produkter till samhällsviktig infrastruktur.

Gernandt & Danielsson har biträtt Vestum med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associate Johan Malmsten och associate Einar Brunsberg. Därutöver har Danske Bank, SEB och Swedbank agerat finansiella rådgivare åt Vestum.