Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Volati vid ingåendet av ett kreditfacilitetsavtal om SEK 2,6 miljarder med Nordea och SEB samt en kontokredit om SEK 300 miljoner med Nordea

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt Volati AB (publ) vid dess ingående av ett kreditfacilitetsavtal om SEK 2,6 miljarder med Nordea och SEB som långivare samt en SEK 300 miljoner kontokredit med Nordea som långivare. Kreditfacilitetsavtal omfattar en periodlånefacilitet om SEK 1,2 miljarder samt en revolverande kreditfacilitet om SEK 1,4 miljarder.

Volati äger främst nordiska företag, till övervägande del i Sverige, och fokuserar på värdeskapande tilläggsförvärv av bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller. Volati är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016.

Gernandt & Danielsson har biträtt Volati med ett team bestående av partners Sofie Viktorsson och Mikael Borg och senior associate Simon Wetterholm.