Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Karnov Group i samband med offentligt uppköpserbjudande från Greenoaks och Long Path

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Ett budkonsortium bestående av Greenoaks Capital Partners och Long Path Partners lämnade den 3 maj 2024 ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Karnov Group AB (publ). Erbjudandet värderar samtliga stamaktier i Karnov Group till 9,1 miljarder kronor. Styrelsen för Karnov Group rekommenderar aktieägarna i bolaget att acceptera erbjudandet.

Gernandt & Danielsson biträder Karnov Groups styrelse med ett team huvudsakligen bestående av partner Gustav Skogö Nyvang, senior associate Daniel Sveen, associates Philip Börnå och Siri Telmen samt partner Foad Hoseinian (konkurrensrätt), senior associate Astrid Svensson (dataskydd, IT och teknologi) och associate Sofia Hagelqvist (konkurrensrätt).